Hurtowa i detaliczna sprzedaż pelletu

Pellet (pelet) to nowoczesna, ekologiczna alternatywa tradycyjnych paliw stosowanych do ogrzewania domów mieszkalnych, pomieszczeń, zakładów produkcyjnych (piekarnie, cukiernie). Pellet z powodzeniem zastępuje; koks, węgiel i miał węglowy, gaz i olej opałowy. Surowcem do uzyskania pelletu są odpady drzewne. Odpowiednio przygotowany surowiec, w postaci drobnych ścinków, jest mechanicznie formowany w granulat (o średnicy 6 lub 8 mm). Granulat jest formą handlową tego paliwa.
Ze względu na właściwości energetyczne pellet jest zaliczany do najbardziej efektywnych źródeł energii. Emisja dwutlenku węgla podczas spalania jest równa ilości dwutlenku węgla pochłoniętego przez drzewo podczas jego naturalnego wzrostu. Pozostała po spaleniu niewielka ilość popiołu (poniżej 0,5 % dla pelletu produkowanego przez Półkę Stelmet) może zostać użyta jako naturalny nawóz.

atuty użytkowe i handlowe pelletu

  • całkowite bezpieczeństwo w użytkowaniu, transporcie i składowaniu,
  • wysoka wartość energetyczną (2 kg pelletu = 1 litr oleju opałowego),
  • odporność na samozapłon,
  • ekologiczne pochodzenie i brak zanieczyszczenia środowiska w procesie produkcji,
  • niska emisję CO2 podczas spalania,
  • czystość, komfort i wygoda podczas transportu i stosowania,
  • niskie koszty adaptacji urządzeń i kotłów grzewczych,
  • łatwość i ekonomika stosowania (1 sezon grzewczy = 5÷8 ton pelletu),
  • oszczędność.

dynamiczny wzrost popytu i popularności pelletu

Koncepcja efektywnego zagospodarowania i wykorzystania odpadów drzewnych do celów grzewczych pochodzi z krajów gdzie tradycyjnie ceni się oszczędność, racjonalność inwestycji grzewczych i świadome działania proekologiczne. Najpowszechniej stosuje się pellet, do celów grzewczych, w Niemczech, Włoszech, Austrii i Danii.
Obecnie Polska odkrywa zalety tego paliwa ekologicznego, które stosowanie znakomicie wpisuje się w coraz powszechniejsze poszanowanie środowiska oraz wymogi sąsiedztwa i otoczenia.

Właściwości energetyczne oraz komfort stosowania pelletu przekładają się na dynamiczny wzrost popytu na to odnawialne, ekologiczne źródło energii.