Hurtowa i detaliczna sprzedaż pelletu

Unikalny palnik VIKING BIO 35

  • Trwałość
  • Niezawodność
  • Oszczędność paliwa
  • Bardzo niski pobór energii elektrycznej
  • Zwrot kosztów inwestycji
  • Bezpieczeństwo
  • Ekologia
  • Komfort

Zyskał popularność dzięki wysokiej jakości użytych materiałów i nie spotykanej u innych producentów trwałości i niezmienności dopracowanej dzięki wieloletnim pracom badawczym konstrukcji.

Automatyka palnika VIKING BIO czuwa nad tworzenia optymalnej mieszanki paliwowo-powietrznej i utrzymaniem prawidłowych parametrów spalania. Dzięki temu palniki VIKING BIO można instalować nawet w kotłach olejowo-gazowych. Palnik Viking BIO 35 komunikuje się z automatyką kotłów olejowo-gazowych za pomocą typowego gniazda stosowanego w palnikach olejowych lub gazowych.

Perfekcja konstrukcji VIKING BIO 35 sprawia, że można je również stosować w skomplikowanych układach hybrydowych z innymi źródłami energii odnawialnej takimi jak: pompy ciepła, fotowoltaika czy kolektory solarne.

SPECYFIKACJAVIKING BIO 20VIKING BIO 35VIKING BIO 200
Moc20 kW35 kW22 kW
Zgazowanie pellet
Przedmuch czyszczący
Walce czyszczące
Przystosowany do montażu w kotle olejowo-gazowym
Sterowanie automatyką kotła
Gniazdo 7-pin
Modulacja mocy
Dedykowany do większych obiektów  
System odpopielania dla słabej jakości peletu  
Funkcja dostosowania systemu odpopielania  
Dotykowy ekran wyboru funkcji